Hoppa till innehållet

SMÅSTÄDERNA ÄR KLIMATSMARTAST.

Vi har medverkat i tidningen Stadsbyggnad med en artikel utifrån vår balansrapport Hållbarhet i Hela Sverige. Där drar vi bland annat slutsatsen att det som brukar betecknas som "hålor" - det vill säga våra småorter - för närvarande är de mest klimatsmarta samhällena. Nya” gröna” stadsdelar i storstäderna verkar däremot inte bidra till att minska utsläppen.

Läs artikeln i sin helhet här.