Hoppa till innehållet

Skriv under Bredbandsuppropet.

Hela Sverige ska leva är med i en kampanj tillsammans med Byanätsforum, Företagarna, LRF och Stadsnätsföreningen med syftet att öka kunskapen hos allmänheten och beslutsfattare om behovet av bredband på landsbygden.

Vad vi ser nu är att utbyggnadstakten avtar samtidigt som vi har högt uppställda mål i den nationella bredbandsstrategin som säger att till år 2025 ska i stort sett hela landet ha tillgång till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar. Men bland annat på grund av ett krångligt regelverk och brist på stödpengar ser det svårt ut att nå målen och det finns även tendenser till att man vill sänka ambitionerna i bredbandsstrategin.

Vi på landsbygden ska inte behöva nöja oss med sämre bredbandsuppkopplingar än de som bor i tätorter och städer. Skriv därför gärna under Bredbandsuppropet du också och tipsa andra om att göra det. Mer information finns på www.bredbandsuppropet.se.