Hoppa till innehållet

Skaraborgs Kommunalförbund

Hela Sverige. Skaraborg. fortsätter sin kamp med att få till ett enklare ansökningsförfarande när föreningar vill söka EU-medel ur Landsbygdsprogrammet. Både att få till en bra ansökan och sedan få den godkänd av Länsstyrelsen är idag näst intill omöjligt. i Västra Götalands län har det inom sökområdet Fritid- och idrott per februari kommit in 50 ansökningar, 42 har fått avslag och 5 har beviljats stöd, siffrorna vittnar starkt om att det är ett systemfel någonstans!

Igår, den 13 april, hade vi en träff med "Beredningsgruppen för regional utveckling" i Skaraborgs Kommunalförbund och informerade om problematiken. Vi fick gehör för våra åsikter och gruppen lovade att föra informationen vidare och diskutera frågan med Landshövdingen när de träffar honom den 30 maj. Vi kämpar vidare!