Hoppa till innehållet

Servicebanken öppnar till hösten.

                                                                                                                                                                                                                     

Till hösten öppnar projektet Service i samverkan den nya servicebanken, där erfarenheterna från projektet samlas.

– Servicebanken ska vara en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här kommer du att hitta verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan i din bygd och kommun, förklarar Sigrid Larsson som är projektledare för serviceprojektet.

Hon räknar med att webbplattformen lanseras i slutet av sommaren.
– Vi hoppas att ni alla är förväntansfulla och att ni vill ta del av våra resultat. Det kommer finnas exempel från mobila servicepunkter, fasta servicepunkter, lanthandelsvaruboxar med mera, säger Sigrid.

I fem av de deltagande kommunerna pågår arbete med att färdigställa servicelösningar.
– Vi har haft vissa förseningar på grund av coronapandemin, men vi räknar med att de ska kunna färdigställa sina servicelösningar inom de närmaste månaderna, berättar Sigrid som också säger att hon hoppas kunna besöka alla elva deltagande kommunerna under hösten för att dela projektresultat.

I slutet av sommaren startas även ett nationellt servicenätverk. Nätverket, som samordnas av Hela Sverige ska leva, ska fortsätta att driva servicefrågan inom rörelsen, ha omvärldsbevakning i ämnet, påverka politiken för att driva serviceutvecklingen framåt och i samverkan med andra organisationer och nätverk verka för att stärka servicefrågan på lång sikt.  
– Formen för nätverket är inte helt spikad, men det ska ha ett underifrånperspektiv och stärka vår organisations servicearbete. Vi räknar med att nätverket har egna träffar några gånger per år, och i övrigt medverkar de vid behov i Hela Sverige ska levas arrangemang och ordnar egna. De ska också förvalta servicebanken.

Servicenätverkets mål:
Servicenätverket samordnar service i riksorganisationen samt med andra externa aktörer
Servicenätverket samlar kunskap i riksorganisationen om service
Servicenätverket jobbar för att stärka serviceutveckling i hela Sverige
Servicenätverket jobbar för att öka kunskapen om service i hela Sverige