Hoppa till innehållet

Service i samverkan tycker till.

Nu har vi drivit pilotprojektet Service i samverkan i ungefär ett år. För att ta reda på om de processer vi bjudit in till har lett till att samverkan kring serviceplanering mellan politiker, kommunen och lokala utvecklingsgrupper har utvecklats, skickade vi ut en enkät.

Frågor har gått ut till 140 respondenter i de elva kommunerna som deltar i projektet och vi har fått in 101 svar. Svaren kommer från politiker, tjänstepersoner och representanter från de lokala utvecklingsgrupperna. När projektet varit igång i ytterligare ett år kommer vi att skicka ut en ny enkät för att kunna se om någon förändring skett.

Så här svarade de inblandade på några av frågorna:

Förekommer det att representanter för lokalsamhällen (lokala föreningar, företagare, lokalbefolkning, e.d.) i din kommun medverkar i kommunens planering av offentlig eller kommersiell service på landsbygden?

Anser du att samverkan runt service på landsbygden, mellan kommunen (tjänstemän och politiker) och representanter för lokalsamhällen, är god eller mindre god?

Förekommer det på landsbygden i din kommun en eller flera servicepunkter som samlar olika typer av service?

Vad tycker du om serviceutbudet i ditt lokalsamhälle?

Hur bedömer du lokala utvecklingsgruppers förmåga att samverka med kommunen kring planeringen av lokal service?

Bakgrund

Målet för projektet Service i samverkan är att utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan dem och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. Arbetet ska integreras i regionernas serviceplanering.

De elva kommunerna som är med i projektet är: Arvidsjaur, Skellefteå, Storuman, Älvdalen, Ludvika, Flen, Vingåker, Norrköping, Motala, Ljungby och Älmhult.

Läs mer om Service i samverkan här