Hoppa till innehållet

Seminarium om kommunorganisering ur lokalt perspektiv.

Den 7 maj bjöd Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen in Kommunutredningen till ett seminarium för att diskutera kommunorganisering utifrån det lokala perspektivet. Ett av exemplen på seminariet var Svågadalsnämnden som visar hur lokal förvaltning av skola, äldreomsorg med mera, kan fungera.

Nu har Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen skrivit ett brev till utredningen som utmynnar i ett förslag om försöksverksamhet av typen ”Svågadalsnämnder” som ett incitament för kommuner som planerar att gå samman, eller för kommun som vill fördela verksamheter på olika nivåer för bästa möjliga utfall.

Läs dokumentationen av seminariet här

Foto från seminariet: Erik Bick