Hoppa till innehållet

Remissvar: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har inget att erinra mot de förslagna lagändringarna. Vi ställer oss bakom förslaget och tycker det är bra att det blir ett enhetligt regionalt ansvar.  Vi vill gärna se att framtida remisser innehåller landsbygdsbedömning, som föreslås i den landsbygdsparlamentariska utredningen. Det är också viktigt att man ser över finansieringen av den regionala trafiken samt regelverket så det finns möjligheter att bedriva bra kollektivtrafik i hela landet.  
 
Vi skulle rekommendera att man förtydligar att det regionala utvecklingsansvaret måste ta sin utgångspunkt ifrån det lokala perspektivet i respektive bygd och inte utifrån ett centralistiskt tankesätt. Det är också mycket viktigt att de projektmedel och resurser som finns inte enbart koncentreras till större städer utan att man ser till att skapa innovation och möjligheter till utveckling i hela regionen.

Det skriver vi i ett remissvar till remissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.

 

Ladda ner hela vårt svar här