Hoppa till innehållet

Omställningskonferens inspirerar.

Hela Sverige ska leva var sponsorer och medarrangörer till Omställningskonferensen 2019 som arrangerades i Umeå 21-22 september, av Omställningsnätverket med flera. Magnus Strömberg från styrelsen och Hela Sverige ska leva Västerbotten, Ewa Overmeer och Linda Eriksson från Hela Sverige ska leva Örebro län samt Ylva Lundkvist Fridh från personalen närvarade.  

Vi deltog i en workshop tillsammans med två folkhögskolekurser (Framtidens by och Hållbara gemenskaper och social permakultur) och pratade om lokal ekonomi och vindpeng (se bild). Det var en av de mer välbesökta workshopparna.

Vi medverkade även i en workshop om Berättelser om omställning, där Ylva berättade om de två böcker som vi varit med och tagit fram det senaste året: Omställningsrörelsen och Omställningshandboken. Under Open Space bjöd Omställningsrådet in till samtal. Omställningsrådet är Omställningsnätverkets och Hela sverige ska levas gemensamma hubb för Transition Network i Sverige. 

Omställningsnätverket höll även årsmöte, där föreningens ena ordförande, Pella Thiel, som var med och startade föreningen år 2013 avtackades under känslosamma former. Föreningens andra ordförande, David Bennet, kommer att fortsätta på posten.

Vi höll till hos Svenska kyrkan i Umeå som bjöd på lokalerna. Det var 180 deltagare, se bild ovan. Redan i början av sommaren var det fullbokat och cirka 60 personer på kö. Årets tema var ”Dialog om framtider bortom tillväxt”. Vår delegation var väldigt imponerad över hur lyckade omställningskonferenserna blir med väldigt små ekonomiska medel.

Här är vår verksamhetsutvecklare Ylvas reflektioner kring varför dessa konferenser är de absolut trevligaste hon varit på. Och då har hon ändå själv varit projektledare för 20 Lokalekonomidagar!

  • Hela programmet är medskapande. Under två dagar så var det bara cirka 30 minuter gånger två som var ägnat åt panelsamtal eller föreläsning. Resten var olika gruppövningar. Lära känna varandra övningar. Världskafé. Open space. På workshopparna fanns också möjlighet att samlas kring spontana idéer, förutom ett antal planerade seminarier/workshops. Det blir väldigt socialt. Mycket utrymme för nätverkande och få nya vänner. Mycket spontana kulturella inslag (deltagarna inbjuds till exempel att stampa i takt, ”grounding”, i väntan på att morgonens program skulle börja). Skapar en icke-hierarkisk atmosfär.
  • Förutom att deltagarna bjöds in att skapa innehållet så bjöds de in att ta ansvar för disk och möblering. På andra konferenser kan man känna sig som en kund som betygsätter arrangörens prestation, men här är vi ju alla medskapare.
  • Hela upplägget genomsyras av omställningstanken. Ofta är maten som bjuds på återvunnen från affärernas bortsortering, ofta tillagad av sociala företag. På fredagens festival, exempelvis, så hade föreningen Ingen Människa Är Illegal lagat maten och deltagarna fick betala valfri summa, med rekommenderat pris 60-200 kronor.
  • Konferens inklusive mat, exklusive boende (övernattning hos lokala omställare och samordnad samåkning erbjuds dock), kostar 500 kronor, trots att budgeten för arrangemanget varit liten.  Ofta gör Studiefrämjandet konferenserna som kortkurser (varje workshop är en individuell kurs) och bidrar med arrangörskap.