Hoppa till innehållet

Nytt register – Hela Sveriges register.

Hela Sverige ska levas medlemsregister har hängt med i flera decennier nu, och det är hög tid för systemet att gå i pension. Därför har vi under hösten förberett ett systembyte och arbetet med det går i gång nu i december.

Det innebär att de gamla uppgifterna kommer att importeras till det nya systemet. Vi hoppas att det nya systemet ska göra att vi dels lättare når ut till rätt personer, dels att ni som är medlemmar lättare kan underhålla era kontaktuppgifter, samt addera flera kontaktpersoner enligt önskemål.

Medlemsansökningar kommer också att hanteras i systemet och det finns en del andra funktioner som vi hoppas kommer att vara både oss och er till hjälp i framtiden.

Systembytet innebär att Bygdebanken med fördjupade uppgifter om alla medlemsgrupper försvinner.

När övergången till det nya registret är genomförd kommer vi att göra ett e-postutskick för att säkerställa att vi dels har rätt uppgifter, dels att alla kontaktpersoner godkänner vår nya Dataskyddspolicy som ersatt den gamla Personuppgiftslagen (PUL). Det är också mycket möjligt att ni får ett telefonsamtal om vi behöver stämma av er organisations eller lokala grupps uppgifter eller om kontaktpersonen inte kan nås.

Så håll ögonen öppna i er e-postlåda så att ni inte missar våra utskick och riskerar att falla bort som medlem.

Har ni några frågor kopplat till ert medlemskap är ni välkomna att kontakta den länsavdelning ni är medlem i. Kontaktuppgifter till dem återfinns på vår hemsida www.helasverige.se under Kontakt.

Bildtext: Richard Granberg ansvarar för utvecklingen av det nya registret. Det är en del av projektet Stärka regionalt som Richard är projektledare för. Bilden på Richard och Hela Sveriges stickerslogotyp har blivit lite av ett signum för projektet.