Hoppa till innehållet

Nya bredbandsstödet - stöd till flest och inte till de som behöver det mest?

Idag fredag den 17 januari överlämnade PTS ett förslag till nytt bredbandsstöd till regeringen och statsrådet Anders Ygeman. Enligt PTS ska det bli enklare och mer uppstyrt vem som kan ta del av bredbandsstöden. Det innebär bland annat att den första omgången med pengar på 150 miljoner kronor kommer fördelas inom endast fyra regioner.

Vi kan därmed konstatera att det saknas väldigt mycket pengar innan vi kan se att bredbandsmålet om ett uppkopplat Sverige nås. 

- Det är bra att det satsas pengar och blir en styrning av detta, det är också bra att det är hög kvalitet och framtidssäkring som föreslås. PTS säger att det ska bli enklare system, men av det material som presenteras ser vi inte att detta är en förenkling, säger Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard.

Stöd till flest, inte de som behöver det mest?

PTS förslag till nya kriterier premierar de som kan bygga ut till flest.

”PTS föreslår att regionerna år 2020 väljs ut baserat på kostnadseffektivitet, dvs. där avsatta medel möjliggör flest anslutningar. Urvalet görs med en variant på PTS fiberutbyggnadsmodell som simulerar utbyggnad av fiber till byggnader med hushåll och arbetsställen. För att PTS ska kunna välja ut i vilka regioner utlysning ska göras år 2020 krävs att PTS ges bemyndigande att göra fördelning i enlighet med förslaget eller på det sätt som regeringen anvisar.”

- Vi anser att stöden ju bör gå till områden där kommersiella intressen inte kan bygga ut och då är inte kriteriet ”flest” som bör beaktas utan de som ”behöver det bäst”. Det finns en risk att bredbandsutbyggnaden nu koncentreras till befolkningstätare regioner i detta system. Istället för att rikta stöden till där det behövs mest gör man nu en lösning där flest får för att uppnå målet. Där om man ger det lite tid kanske kommersiella krafter kommer kunna vara del i utbyggnaden nu när det ”lätta områdena” är utbyggda. Detta förslag riskerar att ett digitalt utanförskap skapas i Sverige, säger verksamhetschef Terese Bengard

Exkluderar bredbandsföreningar. 

Det som framförallt oroar oss är att fiberföreningar inte ska vara aktuella för att söka medlen. PTS skriver att de ”under vissa förutsättningar” är aktuella men har i kriterierna i princip gjort det omöjligt för nya föreningar att kunna delta i fiberutbyggnaden trots de goda resultat som den utbyggnaden gett hittills. Det är ju de stora kommersiella aktörerna som inte lyckats att leverera bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

PTS föreslår bland annat i sina föreskrifter att sökanden exempelvis ska visa upp genomföra referensprojekt, ha god likviditet och kunna visa på förprojektering vilket kan vara svårt för fiberföreningar att visa på. Trots detta har de framgångsrikt byggt över 1 000 nät där det annars inte skulle kunna byggts. Att nu PTS genom regelverk verkar vilja exkludera nya fiberföreningar är att minska möjligheterna för bredbandsutbyggnaden. Om man vill komma åt aktörer som inte levererat bredband och mutat in områden bör det ske med andra metoder. Istället blir nu effekten att de som gjort det bäst blir exkluderade.

Läs pressmeddelandet här. 

Läs rapporten här.