Hoppa till innehållet

Ny strategi ger riktning åt vårt arbete.

Vid årsmötet den 22 april beslutade Hela Sverige ska leva om en ny strategi som gäller fram till 2025. Den är en revidering av den förra strategin som var ganska omfångsrik. Nu har vi skalat bort och förenklat.

Det finns goda skäl till att ha en strategi.

– Vi är en stor rörelse och strategin är ett bra sätt att samla rörelsen så att vi rör oss i samma riktning för att nå de långsiktiga mål och visioner vi har, säger Åse Classon en av Hela Sverige ska levas två ordföranden.

Strategin beslutas om på årsmötet och är därför hela rörelsens dokument fortsätter Åse.

– Vi har verkligen försökt att vara lyhörda och jämka för att alla ska känna delaktighet i dokumentet. Strategin har diskuterats på ordförandemöten och medlemsmöten under ganska lång tid för att vi ska arbeta in alla synpunkter från medlemmarna och förankra den hos alla.

Strategin innehåller strävansmål eftersom det är svårt för en så mångfacetterad och stor organisation som Hela Sverige ska leva att ha specifika och mätbara mål som alla i organisationen upplever som relevanta. Strävansmålen kan sedan brytas ner till mätbara mål utifrån behov och förutsättningar på olika nivåer inom organisationen.

På riksorganisationens nivå innebär det att strategin kopplas samman med verksamhetsplan, kommunikationsplattform och aktivitetsplaner. 

Länsavdelningarna använder den utifrån sina behov. Vi frågade ett par länsavdelningar hur de ser på strategin och användningen av den.

Pia Tingvall, ordförande i Östergötlands länsavdelning berättar att de utgår från strategin i deras egna handlingsplaner.

– Vi kan inte jobba lika brett som riksorganisationen utan har fokus på vissa frågor som är viktiga för vårt län, förklarar hon.

Lars Westerlund, ordförande i Västerbottens länsavdelning håller med.

– Naturligtvis tittar vi mycket på den i vår länsavdelning när vi blickar framåt mot områden som vi ska satsa lite extra på under de kommande åren. Men strategier i all ära, det är trots allt de praktiska handlingar som vi gör ute i länsavdelningarna för att stötta utvecklingen på våra landsbygder som är allra viktigast.