Hoppa till innehållet

Ny organisation för bredbandsföreningar.

Projektet Byanätsforum har pågått i tre år och under den perioden har Byanätsforums kansli hunnit hjälpa många av Sveriges bredbandsföreningar med stöd, råd och kunskaper. Den första mars blir verksamheten permanentad i en ideell förening med aktivt deltagande från landets bredbandsföreningar.

– Detta kommer öka demokratin i vårt arbete och stärka oss som en nationell part i vårt arbete med byanäten, men även gentemot myndigheter och andra organisationer, säger Anna Johansson, som tillsammans med Thomas S. Nilsson leder Byanätsforum.

Byanätsforum tog över verksamheten från Bredbandsforum år 2018 för att arbeta inom de fyra områden som var efterfrågade av medlemmarna, nämligen information, nätverk, rådgivning och företrädarskap.

Det har varit händelserika år, berättar Anna.

– Vi har bland annat byggt upp en ny webbplats som vi uppdaterar hela tiden, vi har arrangerat webbinarier och årliga nationella konferenser. Vi har utbildat rådgivare för att bli specialiserade på bredbandsföreningar och dessa har kunnat hjälpa många föreningar i förenings- och juridiska frågor. Vi har skapat olika nätverk för föreningar och bland annat ett för paraplyföreningar. Vi har även drivit kampanjer och skrivit debattartiklar.

Det senaste året har ett femte verksamhetsområde tillkommit, att arbeta med värdeskapande åtgärder.

– Det kan bland annat innebära att vi på Byanätsforum ingår i ramavtal för våra medlemmar och tar fram verktyg eller mallar som ökar affärsmöjligheterna för bredbandsföreningarna, berättar Anna Johansson.

Byanätsforum drivs som ett nätverk med stöd ur landsbygdsprogrammet. Bakom nätverket finns Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Svenska Stadsnätsföreningen har varit med som samarbetspart under 2020 och i den kommande föreningen är det tänkt att samtliga samarbetsorganisationer ska finnas med i styrelsen tillsammans med företrädare för landets bredbandsföreningar. Det finns idag närmare 1 000 bredbandsföreningar i landet.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar genom enkäter, enskilda samtal och genom att arrangera ett arbetsmöte med ett 20-tal av våra mest aktiva medlemmar. Vi tror nu att vi har skapat oss en förståelse för vad våra medlemmar behöver och vill se för typ av verksamhet när Byanätsforum blir en nationell förening, säger Anna.

Är du redan idag intresserad av att bli medlem i den nya föreningen eller bara vill ha mer information är du välkommen att kontakta Byanätsforums kansli.

Föreningen kommer att bildas den 1 mars. Därefter återkommer vi med mer information om medlemskap och vilken verksamhet föreningen kommer bedriva.
 

Foto: Nicole Baster.