Hoppa till innehållet

Nu lanserar vi balansrapporten Bostäder i hela Sverige!

I balansrapport #7 undersöker vi var människor själva säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att stimulera bostadsbyggande och hur bostäder på olika platser värderas idag. 

Hela 84 procent av storstadsborna vill inte att deras städer växer mer. Det visar en Novusundersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra. Skälen är att både service och kommunikationer blir överbelastade och att värdefulla grönytor försvinner.

Däremot är nya invånare välkomna till de mindre tätorterna och landsbygdskommunerna. En tredjedel av de som bor där vill gärna ha fler grannar eftersom kommunen kan erbjuda bättre service och kommunikationer med ett större skatteunderlag.

Dessutom så trivs landsbygdsborna bättre med sitt boende och allt fler drömmer om att bo på landet – om de fick välja med hjärtat.

Trots detta är det i storstadsområdena som man bygger. Under åren 2016–2019 byggdes nästan 85 procent av alla nya bostäder antingen i storstäder, större städer eller pendlingskommuner nära storstäder.

Terese Bengard, Hela Sverige ska levas verksamhetschef säger i en kommentar att man borde tänka om i bostadsfrågan och bredda synen på var vi ska bygga i framtiden.
– Mindre orter och landsbygder kommer att öka sin attraktivitet i spåren av pandemin, men då måste politiken hänga med i det, för att inte tala om bankernas trubbiga sätt att värdera marknader idag. Vi borde underlätta för fler att få sitt drömboende.  

För att läsa hela rapporten, klicka här:
Bostäder i hela Sverige