Hoppa till innehållet

Nu finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att delta på Landsbygdsriksdagen

Sedan starten år 1989 har en landsbygdsriksdag anordnats nästan vartannat år av Hela Sverige ska leva. Det är byarörelsens stora mötesplats då människor från hela Sverige med intresse för landsbygdsutveckling samlas under ett par dagar för att diskutera viktiga frågor, inspireras och utbyta erfarenheter.

Önskar du att delta men saknar ekonomiska medel? Vi har gjort ett utkast i Word som du kan använda för att söka medel för deltagande från lokala stiftelse, kommun med flera.

Mallen hittar du här

Vid frågor kontakta

Siv Lindén

Ordförande

Länsbygderådet Jönköpings län

==========================

Telefon   070 -2782629

siv.linden@helasverige.se