Hoppa till innehållet

Nominera till Hela Sverige ska levas styrelse.

Till samtliga medlemmar i Hela Sverige ska leva .

                                                    

Hej!

Valberedningen uppmanar er alla att engagera er i nomineringsarbetet inför Hela Sverige ska levas årsmöte 2020. Vi kommer att ha en öppen och transparent process som startar med nominering av namn till de uppdrag som ska väljas på årsmötet.  Det är en fördel för fortsatt arbete om vi får ett brett underlag, det vill säga vi vill ha många namn att arbeta med. Sprid därför denna uppmaning till de lokala utvecklingsgrupperna i länsbygderåden och gärna också inom era respektive led i medlemsorganisationerna.  

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter, varav två ordföranden – en kvinna och en man. Ordförandena väljs på ett år, de övriga ledamöterna på två år.  Sex av de övriga ledamöterna har ett år kvar av sin mandattid. Dessa är: Peter Eklund, Irene Oscarsson, Magnus Strömberg, Birgitta Strömgren och Tommy Nilsson.

Fem är i tur att avgå:

Pia Tingvall

Jan Runfors

Bengt Grönblad

Emelie Romland

Karin Torstensson ( Fyllnadsval på 1 år föregående årsmöte)

Vi vill också ha nomineringar för revisorer samt medlemmar till valberedningen. Mandattiden för revisorer och valberedning är 1 år.

Längst ner i mejlet finns den ordförandeprofil och de principer som valberedningen arbetat utifrån sedan 2014. Den som har synpunkter på nedanstående ordförandeprofil/principer är välkommen att höra av sig till valberedningen.  Ambitionen är att ha en öppen och aktiverande process. 

Följ den här länken för att lämna din nominering

Detta brev med mer information har gått ut till samtliga medlemsorganisationer och länsavdelningar. 

Nomineringar till aktuella uppdrag och övriga synpunkter måste vara inkomna  senast 25 februari 2020.

Bekräftelse kommer att skickas till er på att vi tagit emot nomineringar. Vi håller er medlemmar och styrelsen informerade under resans gång och vi siktar på att ha valberedningens förslag med i utskicket till årsmötet.  

Vi ser fram emot en strid ström av förslag och synpunkter. Med en önskan om ett framgångsrikt landsbygdsår 2020!  

Med vänliga hälsningar

Valberedningen, som består av: 

Tina Yngvesson, Hela Sverige ska leva Sjuhärad, sammankallande,  0325-450 08 eller 070-578 06 35. tinaredcap@gmail.com  

Hjördis Clarberg, Hela Sverige ska leva Blekinge,  0456-530 14 eller 0733-46 84 74.  clarberg.hjordis@outlook.com  

Sivert Gustafsson, Hela Sverige ska leva Örebro län,  073-747 22 70. gsns@telia.com

Monica Eriksson, Bygdegårdarna  070-375 02 83. monica@bygdegardarna.se     

Hans Lundmark, Hela Sverige ska leva Skaraborg,  070-542 99 77.  hasse.lundmark@icloud.com

Gun Rehnman, Hela Sverige ska leva Västerbotten,  070-686 01 65. r.gun@telia.com   

Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet,  090-6955614 eller 0705-51 43 11. niclas.bromark@rfsisu.se

ORDFÖRANDEPROFIL .

Göra organisationen känd, förtroendeingivande, nytänkande och drivande – i maktens korridorer och i media. Ha ett förtroendekapital med sig som ger hållbara förutsättningar för Hela Sverige ska leva. Bra nätverk.  Skapa engagemang och utveckling i Hela Sverige ska leva i utvalda strategiska frågor. Ha förankring i rörelsen – underifrånperspektivet och kunskap om de lokala villkoren.   

Personliga egenskaper: social kompetens, god ledare, förmåga att entusiasmera styrelse och personal, samt att skapa trovärdighet. Vara flexibel i arbetssättet och ha goda kunskaper om lokal utveckling i både landsbygd och stad.

PRINCIPER SOM VALBEREDNINGEN JOBBAR EFTER. 

Fördelning män/kvinnor: Av stadgan följer att vi ska välja två ordföranden, en man och en kvinna. Styrelsens sammansättning ska minst ha 40 % av ettdera könet. Valberedningen eftersträvar att nå så jämn fördelning som möjligt.   

Ålder: Jämn åldersspridning ska eftersträvas.          

Geografi: Valberedningen beaktar detta, men konstaterar att det är viktigare att få fram lämpliga personer än att få jämn spridning – 13st över Sveriges karta – att få dessa jämnt fördelade är inte lätt. Ingen större region i landet bör dock vara utan plats i styrelsen.   

Erfarenhet av hela Sverige Ska Leva: Viktigast är engagemang för våra frågor och erfarenhet av att driva sådana frågor.    

Politisk erfarenhet: Valberedningen uppfattar att erfarenhet av partipolitiskt arbete lokalt, regionalt och nationellt ses som meriterande. Vidare anser valberedningen att aktiva partipolitiska företrädare såsom riksdagsledamöter och regionala ordföranden kan ses som svårt att väljas, kopplat till Hela Sverige ska levas partipolitiska obundenhet.  

Erfarenhet andra områden: Erfarenhet från andra organisationer (utanför hela Sverige ska leva), föreningar, civilsamhälle, ideell sektor, företagande och andra kunskaper/erfarenheter anser valberedningen ska vägas in som fördelar.   

Förtroendevald revisor: Valberedningen markerar att uppdraget omfattar granskning både av ekonomi och verksamhet.

Med vänliga hälsningar

Tina

070-578 06 35