Hoppa till innehållet

MOTIVERINGAR TILL UTNÄMNINGARNA AV ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP, ÅRETS LANDSBYGDSUTVECKLARE SAMT ÅRETS KOMMUN 2021

Den 24 november utsåg Hela Sverige ska leva "Årets lokala utvecklingsgrupp 2021", "Årets landsbygdsutvecklare 2021" samt "Årets kommun 2021" med följande motiveringar:


* TYNDERÖ FÖRENINGSRÅD, ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2021: Tynderö Föreningsråd har i samarbete med föreningsliv, boende och kommunen utvecklat platsen. De har bland annat genomfört ett framgångsrikt fiberprojekt, bevarat den gamla bebyggelsen och samtidigt skapat ny för att främja besöksnäringen. De är ett gott exempel på hur man med gemensamma krafter och lokal drivkraft kan skapa framtidstro och få en bygd att blomstra.

* ROBERT DANIELSSON, ÅRETS LANDSBYGDSUTVECKLARE 2021: Årets landsbygdsutvecklare var en av de första att se möjligheterna i landets alla tomma hus. Han har skapat en mötesplats och inspirationskälla utan dess like på sociala medier. Idag är han också verksam i projektet Landsbygdsdröm, som sammanför säljare och köpare av ödehus. Genom sitt engagemang och sin kunskap inspirerar han andra, men är också med och återbefolkar landsbygderna konkret.

* HYLTE KOMMUN, ÅRETS KOMMUN 2021: Hylte kommun ser landsbygdsfrågorna som en del av sitt DNA. Det innebär bland annat att kommunen satsar på sina lokala skolor, att ungdomar får gratis kollektivtrafik, att alla invånare som vill, kommer att ha fiber senast i slutet av år 2021. Ny detaljplan är på gång för boende i hela kommunen och kommunen planerar att införa ortsutvecklingsprogram.

Här kan du läsa mera om vinnarna https://helasverige.se/