Hoppa till innehållet

Mikrofonden årets pristagare i kooperativ utveckling.

Grattis Mikrofonden Sverige till priset för kooperativ utveckling år 2021. Motiveringen bakom priset är att Mikrofonden ger möjlighet för små kooperativa företag och start-ups att växa, med finansiellt stöd som såddinvesteringar, garantier och crowdfunding.

– Bristen på finansiering är ett hinder för kooperativ utveckling i Sverige just nu. Här gör Mikrofonden skillnad. De ger möjlighet till nya kooperativa företag i Sverige att växa och utvecklas. Finansiering är viktigt för alla företag och tyvärr kan det vara svårt för mindre kooperativa och sociala företag att få tillgång till finansiering hos finansieringsaktörer. Med hjälp av Mikrofondens finansiella stöd har kooperativa företag kunnat utveckla sina verksamheter, växa och skapa fler arbetstillfällen såväl som nya, innovativa och hållbara tjänster, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation. 

Mikrofonden Sverige har hittills gjort 120 investeringar i kooperativa och sociala företag. Fokus är investeringar i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i sin kärnidé. Alla verksamheter Mikrofonden investerar i bidrar också positivt till de globala hållbarhetsmålen. 

Bakom Mikrofonden Sverige står fyra stolta organisationer: Ekobanken, JAK Medlemsbank, Coompanion och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.