Hoppa till innehållet

Många lockades till Kvibille för lansering av "nya" Hela Sverige!

Det visade sig vara ett lyckat drag att bjuda in till lunch på Kvibille Gästis med avslutande studiebesök på Kvibille mejeri! Vi talar om den 27 november när Hela Sverige ska leva lanserar sin nya kommikationsplattform. Rose-Marie Eriksson, ordförande i Hallands lokalavdelning, kunde hälsa närmare 40 personer från olika organisationer, bygdelag, samhällsföreningar och hembygdsföreningar välkomna. När alla fått mat på tallrikarna kopplade vi upp oss till en videokonferens via storbildsskärm och kunde följa lanseringen från oika platser i landet, ledd av verksamhetsledare Terese Bendgard. HELA SVERIGE innebär inte bara geografiskt hela landet, utan även ett arbete för att minska skillanderna mellan land, stad och olika kulturer. 27 november är ett avstamp för att föra ut budskapet om HELA SVERIGE på bred front och synliggöra allt arbete som görs på alla platser runt om i landet att skapa bättre förutsättningar för ett land i balans.
Efter videokonferensen kunde vi öppna kommunikationspaketen och dela ut klistermärken och skyltar till deltagarna. Göstorps Trivselförening fick också med sig en beachflagga och rollups för att använda vid ett evenemang i Ordenshuset den 2 december.

Lennart Eriksson, ordförande i Kvibille Allförening, berättade sedan om hur föreningen lyckats få till bostadsbyggande på orten samt ett utökat kulturellt utbud. Det är också mycket föreningens förtjänst att en demokratigrupp för samhällsföreningar nu drivs av Halmstad kommun.
Ingvar Karlsson. även han Kvibille Allförening, berättade om hur han en gång fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för att bilda en lokalavdelning i Halland under Hela Sverige ska leva.

Efter att också ha hunnit med lite shopping i ostdisken på Gästis som säljer ost från Kvibille mejeri var det dags för ett studiebesök på mejeriet. Vi fick ett fantastiskt mottagande av mejerichef Thelma Banzon som i samlingssalen berättade om mejeriets produktion. Mejeriet firade 2016 100 år och tillverkar fortfarande efter samma baskoncept och kvalitetskrav.  I två grupper fick vi sedan se hur Cheddarosten vandrar genom mejeriet från inkommande mjölk till utgående färdiglagrad ost. En imponerande anläggning. Tack till Thelma och hennes kollega Thomas som lyckades klämma in ett studiebesök i anläggningen som just håller på med en utbyggnad.