Hoppa till innehållet

landsbygdsarbetet på EU-nivå.

Staffan Nilsson, vår ena ordförande, ger oss här en uppdatering om vad som händer inom  landsbygdsutvecklingen på EU-nivå.

För ett år sedan kom EU-kommissionens europeiska gröna giv (Green Deal) en färdplan med stora ambitioner för klimat- och miljöfrågan. I oktober i år godkände EU-parlamentet en klimatlag som backar upp målen.

Målen är att:

  • det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050
  • ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning
  • inga människor eller platser lämnas utanför

Staffan tycker att punkt tre är speciellt intressant, att inga människor eller platser lämnas utanför.

– Jag tror att det speglar vad man sett i USA som varit ett splittrat land där människor på landsbygden känt sig utanför och bortglömda och man vill motverka att det händer inom den europeiska unionen. Därför är det väldigt bra att man nämner platser, och att man därmed visar att man tänker på hela länderna, inklusive landsbygder, och att alla ska känna sig delaktiga, säger Staffan.

Ska planen lyckas krävs att alla medlemsländer förstår och vill följa planen, påpekar Staffan.

– Det är på nationell nivå som förändringar måste implementeras och genomföras. Det påverkar alla politiska områden. Det kräver ju också att civilsamhället och vi som medborgare vill vara med.

EU-kommissionen har också tagit initiativ till att forma en långsiktig vision för de europeiska landsbygderna, ”Long Term vision for rural areas 2040”. Arbetet är fortfarande på en grundläggande nivå där man skaffar underlag för visionen. I mars 2021 blir det en stor konferens där Sverige är en av deltagarna. EU-kommissionen räknar med att komma med ett så kallat meddelande i slutet av andra halvåret 2021, alltså en målbeskrivning.

Staffan sitter med i arbetet som representant för organisationen ERCA  som bjudits in att delta med idéer och förslag till visionen. Vi återkommer om detta i ett senare nummer av nyhetsbladet.