Hoppa till innehållet

Landsbygden släpper ut minst – och straffas.

Bensinuppropet 2.0 är det senaste i en mängd landsbygdsuppror som startats de senaste få åren. Denna gång handlar det om att kostnader för nödvändiga resor slår extra hårt mot de som har långa resvägar till arbete och service men få möjligheter att resa kollektivt – framförallt boende på landsbygder.

Att minska på koldioxidutsläpp är en nödvändighet om vi ska lyckas rädda klimatet och jorden för framtida generationer. Men om en skatt ska användas som styrmedel för att minska bilåkning så behövs det alternativa ressätt som bilister kan använda sig av.

Om det inte finns några andra resmöjligheter så blir skatten ändå verkningslös och riskerar att ses som bara ytterligare ett sätt att försvåra och fördyra livet för landsbygdsbor, skriver våra två ordföranden Åse Clason och Staffan Nilsson i Aftonbladet idag.

Läs hela debattartikeln här.