Hoppa till innehållet

KURSER I SVENSK NATUR

Under coronapandemin har fler än någonsin hittat ut i den svenska naturen.

För att möta det stora intresset har ett flertal myndigheter tagit fram digitala kurser i syfte att öka kunskapen hos allmänheten om natur och biologisk mångfald. Länsstyrelserna i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronobergs län har därför sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att tillsammans med SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet ta fram och utveckla kurser för att möta det ökade intresset för den svenska naturen.

Första delen släpps på webbplatsen www.naturkunnig.se den 29 april och består av fyra nätbaserade kurser kring biologisk mångfald och naturvård. Kurserna innehåller även quiz.

För mer information, kontakta: Nicklas Jansson, biolog, Länsstyrelsen Östergötland 010-223 53 90nicklas.jansson@lansstyrelsen.se