Hoppa till innehållet

Kontantupproret börjar få medvind.

Kontantupproret arrangerade ett seminarium i riksdagens andra kammare, onsdagen den 30 januari. Talarna representerade ett brett spektrum av intressenter, publiken likaså.

En mycket kort sammanfattning av hela seminariet är allas känsla av att det är bråttom att få till en lagstiftning kring kontanthanteringen, utvecklingen mot det kontantlösa samhället går nämligen mycket fort. Samtliga var också eniga om att kontantsystemet måste finnas kvar som alternativ till kortbetalningar.

Riksdagsledamoten Per Åsling sa bland annat att kontanterna försvinner mycket snabbare i Sverige jämfört med andra länder. År 2010 betalades 40 procent av alla köp med kontanter. År 2016 var motsvarande siffra 15 procent.

Ett problem med kontanterna är att ingen myndighet har ett utpekat ansvar för kontanthanteringen och Per Åsling menade att Riksbanken borde ges ett övergripande ansvar.

Han nämnde naturligtvis delbetänkandet från Riksbankskommitténs utredning som kom i juni och att det är oerhört värdefullt med den politiska enighet som råder i kommittén.

- Nu krävs snabba åtgärder av regeringen så att förslagen snabbt hamnar hos riksdagen, sa Per Åsling.

Och de orden kan egentligen sammanfatta vad alla talare sa.

Ordförandena för de två stora pensionärsorganisationerna, PRO och SPF var där. Christina Tallberg från PRO poängterade att det är viktigt att bevara ett betalningssystem som är ickekommersiellt. Dessutom är det många som befinner sig i ett digitalt utanförskap, som av olika skäl har svårt att använda kort. Eva Eriksson, SPF, tryckte på att pensionärerna är en viktig grupp i samhället som genom sin efterfrågan står för flera miljarder av BNP. Viktigt med andra ord, är att fundera på vilket betalningsmedel de föredrar.

Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret, pratade om den nationella säkerheten, något som flera av talarna återkom till. Helt enkelt: Vad händer som strömmen går? Det kan vara en olycka som är orsaken, det kan vara sabotage eller brottslighet.

Allt var dock inte mörkt, Björn Eriksson tyckte sig känna medvind för kontanthanteringsfrågorna och sa att en efter en ansluter sig till åsikten att det är viktigt att behålla kontanterna.

De tre riksdagsledamöterna hoppas att regeringen tar tag i frågan så fort som möjligt och vi kan inte låta bli att nämna socialdemokraten Peter Persson som sa att han brukar belöna sina barnbarn med en tia ibland. Han undrade hur sånt ska gå till i ett kontantlöst samhälle? Ska man ge sina små barnbarn ett kreditkort? 

Deltagare: Christina Tallroth, PRO, Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret, Sinan Akdag, Sveriges Konsumenter, riksdagsledamöterna: Peter Persson (S), Lotta Finstorp (M), Per Åsling (C).

SVT Forum sänder seminariet fredag 1 februari kl. 13.30-16.00 och det kommer även att finnas tillgänglig på SVT-play

Läs mer om riksbanksutredningen om kontanthantering på regeringens hemsida

På bilden (från vänster): Eva Eriksson och Sinan Akdag.