Hoppa till innehållet

Kampanj för alla Sveriges nätbyggare.

Allt det slit som görs av tusentals landsbygdsbor för att få tillgång till bredband går ganska obemärkt förbi. Det tycker Byanätsforum som nu lanserar en kampanj för att medvetandegöra övriga samhället och beslutsfattare om vilket oerhört arbete som ligger bakom varje byanät. Och hur dessa byanät bidrar till att regeringens bredbandsmål uppfylls. Kampanjens namn är Vi nätbyggare.

Byanätsforum drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF, och är ett stöd för bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap. Det är framför allt i dessa tre organisationers kanaler som kampanjen kommer att synas.

Visste ni förresten att det finns cirka 1 000 föreningar som byggt byanät runt om i landet. Ofta får de på landsbygden både betala mer för sina anslutningar och även göra mer av jobbet själva. Inga bredbandsnät byggs lika kostnadseffektivt som byanäten, där byborna gör mycket av jobbet, man använder lokala företag och man får oftast högre anslutningsgrad än kommersiella nät. Sist men inte minst, så stannar makten över nätet i bygden eftersom det ägs av byborna gemensamt. Och inkomsterna går tillbaka till samhället.

På bilden ser vi Bruno Jansson o Joakim Andreasson i Förängsuddens Fiberförening som installerar fiber. 

När stormen Alfrida ven som värst över Stockholms skärgård och elnätet låg nere på många håll så fungerade det fibernät som Förängsudden fiber levererade. Tack vare robusta och uppfinningsrika lösningar som försåg nätet med ström under hela ovädret och dagarna efter.

– Vårt fibernät var det enda nät som fungerade på ön under Alfrida, säger Bengt Adlén från fiberföreningen.