Hoppa till innehållet

Inbjudan till digitalt årsmöte

Inbjudan till Hela Sverige ska leva Sörmlands ordinarie årsmöte tisdag den 13 april kl.18.30. Mötet kommer att hållas digitalt via det digitala mötesverktyget Zoom. Även ev. omröstningar görs via de tjänster som finns i Zoom.
Ordinarie årsmötesagenda gäller och handlingar skickas till dig som anmält dig i god tid innan mötet. Stadgeändring är ett av de ärenden som kommer att behandlas inom mötets ram. 

Du anmäler dig till det digitala årsmötet genom att skicka ett meddelande till hssl.sormland@gmail.com senast den 6 april. I din anmälan anger du namn, organisation, e-postadress (dit vi skickar handlingarna) och mobiltelefonnummer.
Väl mött den 13 april!