Hoppa till innehållet

Höstmöte med goda exempel och glädje.

Vårt Förenings- och höstmöte som hölls i Kulturhuset i Stockholm den 28 november blev en uppvisning i goda exempel och glädje då vi delade ut våra viktiga utmärkelser. Men först inledde Hans Andersson från Allmänna Arvsfonden med att berätta om sitt arbete och hur lokala föreningar kan söka medel till projekt från dem. Deras målgrupper är: Vuxna med funktionshinder samt barn och ungdomar. Hans poängterade noga att målgrupperna ska vara med och driva projekten, de ska inte vara passiva mottagare.

Sedan var det dags att presentera Årets lokala utvecklingsgrupp 2018 och Årets kommun 2018.

Årets lokala utvecklingsgrupp 2018 blev Kristdala samhällsförening. Ordförande Annicka Gunnarsson och före detta ordförande Mark Geuze kom till vårt möte för att visa hur de jobbade. De berättade hur de systematiskt arbetat med en lokal utvecklingsplan för bygden. Den blev klar år 2014 efter cirka 60 arbets- och informationsmöten, berättar Annicka Gunnarsson.

De har fått med unga också. En bra början var den enkät som skoleleverna fick fylla i och vars resultat tagits med i planen. För att förverkliga planen, som sträcker sig till 2020, är 40 personer engagerade i åtta arbetsgrupper. Men som Annicka säger, de 54 aktiviteterna kommer aldrig att ta slut. Det kommer nya saker som ska göras hela tiden. Flera stora saker är genomförda i bygden. Exempelvis har stora torget i Kristdala har blivit upprustat. Tomma affärslokaler har fyllts av verksamhet – som bibliotek och fritidsgård. På själva torget finns numera ett lusthus som fungerar som scen och samlingspunkt för olika evenemang.

Läs mer på samhällsföreningens hemsida

Här skriver Östra Småland om Kristdalas utnämning

Barometern OT skriver också om Kristdala samhällsförening

Lyssna på Annicka Gunnarsson i P4 Kalmar

Annicka Gunnarsson intervjuas 2 timmar och 42 minuter in i programmet i P1 här

Sedan intog Vingåkers kommun, Årets kommun 2018, scenen. Även här är de lokala utvecklingsplanerna grunden för arbetet. Landsbygdsutvecklaren och bredbandskoordinatorn Regina Westas Stedt berättade hur alla kommunens delar uppmuntras att göra lokala planer som sedan arbetas in i kommunens översiktsplan.

- Det betyder att det finns handlingsplaner för alla delar av kommunen, berättade hon.

En svårighet var att få med ungdomarna. Regina ställde helt enkelt frågan till ungdomarna på ett möte: ”Vad krävs för att få med er?” ”Ge oss betalt,” var svaret. Kommunen anställde tio ungdomar som bland mycket annat gjorde trygghetsvandringar utifrån deras sätt att röra sig, som skiljer sig från andra åldersgrupper. De fick sätta sig in i olika samhällsfrågor och komma med egna synpunkter och förslag.

Här skriver P4 Sörmland om Vingåkers kommun

Kkuriren uppmärksammar Vingåkers kommun

Infrasverige skriver om Vingåkers utmärkelse

Vingåker visar landsvägen, skriver ekuriren

När firandet och presentationerna var över tog föreningsmötet vid. Vår verksamhetschef Terese Bengard gick igenom budget och verksamhetsplan, som utarbetats i en lång och noggrann process, och som antogs utan större diskussioner. Och så lämnades stafettpinnen från Landsbygdsriksdagen i Västernorrland över, från ordförande i länsavdelningen Hacke Näslund till ordförande i Hela Sverige ska leva Jönköpings läns Siv Lindén. Just det – Landsbygdsriksdagen 2020 kommer alltså att hållas i Jönköpings län!

Nu är vi redo att ta oss an 2019 och alla utmaningar och möjligheter för landsbygden som kommer med det nya året!

Hacke Näslund lämnade över stafettpinnen till Siv Lindén.

På översta bilden, från vänster: Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande Vingåkers kommun, Regina Westas Stedt, landsbygdsutvecklare Vingåkers kommun, Mark Geuze, styrelseledamot Kristdala samhällsförening, Annicka Gunnarsson, ordförande Kristdala samhällsförening.