Hoppa till innehållet

Hela Sverige ska levas höstmöte pågår.

Hela Sverige ska levas höstmöte pågår och just nu är det landsbygdsminister Jennie Nilsson som "står i talarstolen". hon inledde med att snabbt redogöra för olika aktuella frågeställningar – lånemöjligheter för att bygga på landsbygden, behovet av lokal kommersiell service, hur man ökar attraktionskraften etcetera. Sedan gav hon mötet ordet till deltagarna – med frågan: Vad vill ni att jag har med mig härifrån idag?

Mötet pågår för närvarande och bland frågeställningarna och önskemålen hittills finns behovet av kortare handläggningstider i nästa EU-programperiod, hur riksdag och regering kan premiera de små servicepunkterna på landsbygden och behovet av fiber, ”Vi måste ha en lösning som når hela landet!”

Regeringens pressmeddelande om detta finns här