Hoppa till innehållet

Hela Sverige ska leva Gotland - Mötte den 13/10 Gotlands landshövding

Under den 13 Oktober hade Hssl Gotland möte med Gotlands landshövding, Anders Flanking.

Under mötets gång togs 3 viktiga frågor som innefattade skötseln av enskilda vägar, boende situationen på landsbyggden och kollektivtrafiken.