Hoppa till innehållet

Hela Sverige på Klimatriksdagen.

I helgen hölls Klimatriksdagen – och självklart var Hela Sverige ska leva på plats. Vi sponsrade evenemanget och var med som deltagare, motionärer och talare.

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Alla som deltar kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Hela Sverige och Omställningsnätverket lade tillsammans en motion om hållbar landsbygdspolitik och en motion om hållbar jordbrukspolitik med förslag hämtade från vårt landsbygdspolitiska program.

Vi deltog i utskott och plenumdebatt för att tala för våra förslag som också hamnade bland de populäraste i respektive kategori. Men från varje utskott skulle bara ett förslag framföras till politikerna och vi var inte bland de vinnande förslagen. Men i jordbruksutskottet gick istället en motion från bland annat Latinamerikagrupperna igenom med kontentan att livsmedelsstrategin och handelsavtal bör utgå ifrån småbrukares rättigheter och lokal livsmedelssäkerhet. Och i utbildningsutskottet gick Framtiden i våra händers motion igenom som handlade om att regeringen bör ha en landsomfattande folkbildningskampanj får att nå klimatmålen. Två förslag som ligger ganska nära vår linje.

Vi höll även ett dialogmöte om omställning och två seminarier: ”Hållbarhet i stad och land” och ”Omställning – vad är det?” och i samband med Klimatriksdagen hade också Omställningsrådet årets enda fysiska möte.  

Läs mer om Klimatriksdagen här