Hoppa till innehållet

"Hålorna" är mest klimatsmarta - inte storstäderna.

Hälften av jordens befolkning bor på landsbygd, men står bara för 20 procent av den mänskliga klimatpåverkan. I Sverige idag råder också stora obalanser mellan stad och land inom klimatpolitiken. Storstäderna och dess invånare släpper ut mest växthusgaser, enligt den statistik som vi presenterar i Hela Sverige ska levas Balansrapport #2 Hållbarhet i Hela Sverige. Vi har jämfört utsläppen och klimatinvesteringarna i de fyra kommuntyperna storstäder, städer, landsbygder och glesbygder (enligt Jordbruksverkets definition). 

Storstadsbor bor mindre, åker mer kollektivt och kan ta del av en energieffektiv infrastruktur - men släpper ändå ut mest av alla: 8,5 ton produktionsbaserade koldioxidekvivalenter per capita och år. Glesbygdsbor släpper ut näst mest (7,5 ton), därefter kommer landsbygdskommuner (7,2 ton). De mest klimatsmarta är småstadskommunerna med 5,5 ton. 

Det skriver vi i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här