Hoppa till innehållet

Hållbara resor i hela Sverige - är det möjligt?

Är ökad tillgänglighet och hållbara resor möjligt, var frågan som ställdes på ett seminarium i riksdagen den 22 januari.

Per Åsling, vice ordförande i Skatteutskottet hälsade välkommen tillsammans med Jens Holm, ordförande i Trafikutskottet. Per förklarade att de bjudit in till seminariet för att diskutera den osunda konkurrens som uppstår när inte alla som kör taxi håller sig till lagar och regler och det faktum att det är stora inkomster som inte beskattas som de bör.

Jens fortsatte och sa att det är viktigt med ordning och reda på taximarknaden. Taxi är ett viktigt komplement till andra trafikslag.

– Vi måste ha bra transporter för alla i Sverige, avslutade Jens Holm sitt inledningsanförande.

Första talare var Anna Haag, näringspolitisk expert på Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

Anna berättade att besöksnäringen ökar rejält och att det framför allt är fritidsresandet som gått upp. Hon kallade besöksnäringen för en av Sveriges basnäringar och konstaterade att transporter och tillgänglighet är en viktig del av besöksnäringen, och ofta är taxin ett av de betydelsefulla transportslagen.

Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna tog över.

Hon förklarade att Sveriges seniorer är något över två miljoner personer. En stor påtryckargrupp som har behov av transporter.

Hon pratade exempelvis om den ofrivilliga ensamheten – som bland annat uppstår på grund av bristande möjligheter att ta sig någonstans. Eva inskärpte vikten av både fysisk och digital mobilitet för alla Sveriges seniorer, och att detta måste samhället planera för.

Vår verksamhetschef Terese Bengard tog över stafettpinnen och berättade bland annat om Hela Sverige ska leva och vad vi står för. Hon passade på att ge några landsbygdsmyter en känga och sa att antalet flyttlass som går mellan stad och landsbygd är ungefär lika stora åt båda hållen. Att landsbygdsbefolkningen minskar beror mer på att de inte föder lika mycket barn som i storstäderna och att nya svenskar ofta väljer att bosätta sig i stan.

Hon berättade också att det råder stor arbetskraftsbrist på landsbygden och avslutade sitt anförande med att fråga hur vi får till lösningar som får Hela Sverige att leva, som inte bara är jämställda mellan män och kvinnor, utan även mellan landsbygdsbor och stadsbor.

Sist att tala var Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Han inledde med att konstatera att kollektivtrafiken i Stockholm är fantastisk, men att utanför är det värre.

Det finns mobilitetstjänster – exempelvis taxi, men det upplevs som dyrt.

Claudio berättade om Arbogamodellen där kommunen valde att upphandla taxitjänster i stället för att erbjuda bussar i linjetrafik. En biljett med taxi kostar 32 kronor. Lösningen har gett många vinster: stor kundnöjdhet, fem gånger fler resenärer och halverade kostnader för Arboga kommun.

Taxiförbundet presenterade ett förslag på hur man skulle kunna lyfta modellen till nationell nivå.

På bilden syns Claudio Skubla, Terese Bengard, Per Åsling, Eva Eriksson, Jens Holm och Anna Haag.