Hoppa till innehållet

Grattis Vingåkers kommun: Årets kommun 2018.

Den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Vingåkers kommun till Årets kommun 2018. Kommunen har utfört ett viktigt arbete för att hela kommunen ska leva och för att skapa balans mellan tätort och landsbygd. Juryns motivering lyder:

Vingåkers kommun har ett formaliserat samarbete med landsbygdens representanter genom ett lokalt utvecklingsforum och har byggt sitt varumärke på att vara en stolt landsbygdskommun. Infrastruktur, service och bredband ska stärkas i alla byar och ungas engagemang tas tillvara i kommunens utvecklingsarbete. Sammantaget är Vingåkers kommun en förebild för hur en kommuns landsbygder kan stärkas och utvecklas!

- Det här är helt fantastiskt! Det är ett ”kvitto” på att vi är på rätt väg och ett bevis på att med små medel, vilja och mod kan man åstadkomma storverk. För en liten kommun som Vingåker, med de utmaningar det innebär att vara en liten landsbygdskommun, betyder det mycket att vi kan få vara stolta och se allt bra som faktiskt utförs, det ger energi till att ta sig an de utmaningar som återstår, säger Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.

Juryn inspirerades av kommunens grepp att genom feriearbete låta ungdomar vara med och ta fram förslag till utvecklingsmöjligheter för Vingåker och sedan presentera dem för politiken, en insats som nu blivit en fast rutin. Intentionen att landsbygdsutveckling ska vara en långsiktig, hållbar process som drivs genom ett så jämlikt partnerskap som möjligt tillsammans med de lokala grupperna var också något juryn tyckte var viktigt.

- I arbetet med landsbygdsutvecklingen utgår vi verkligen från underifrånperspektivet. Det är inte ”kommunen” som står för landsbygdsutvecklingen, utan det sker i samverkan med de som bor i Vingåkersbygden, utifrån deras behov och förutsättningar. Vi är även stolta över att vi vågade ingå ett samverkansavtal med IP-Only, som innebar oprövade sätt att bygga ut fiber på solidariska villkor till en hel kommun, säger Anneli Bengtsson.

Vingåkers kommuns arbete med landsbygdsutveckling, lokala utvecklingsplaner och inte minst ett mycket framgångsrikt bredbandsarbete, där målet med 100 procents tillgång till fiber år 2020 kommer att nås ännu tidigare, har lett till en befolkningsökning som ser ut att hålla i sig.

- Framöver har vi nu ett fokus på att försöka hitta fungerande sätt att skapa servicepunkter i byarna, som inte är beroende av att man utgår från en butik eller mack. Vi har även påbörjat ett spännande arbete kring hur vi kan använda sensortekniken för att skapa en högre trygghets- och servicenivå på landsbygden, berättar Regina Westas Stedt, kommunens landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare.

Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Staffan Bond, före detta verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, Isabelle Axelsson, Unga på landsbygden, Lovisa Neikter, Unga på landsbygden, samt Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

På bilden: Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (längst t h) och kommunens landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare Regina Westas Stedt tar emot utmärkelsen av våra två ordförande Åse Classon och Staffan Nilsson under vårt Förenings- och höstmöte.