Hoppa till innehållet

Grattis till Årets lokala utvecklingsgrupp 2018: Kristdala samhällsförening.

Under sitt förenings- och höstmöte den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Kristdala samhällsförening från Oskarshamns kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2018. Motiveringen lyder:

Kristdala samhällsförening är en inspirationskälla när det gäller att ta vara på ungas engagemang. Dessutom har föreningen förbättrat bygdens infrastruktur på mängder av områden: säkra skolvägar, fiberutbyggnad och ytor för spontanidrott är några lyckade satsningar. Genom ett gott samarbete med kommunen har föreningen bidragit till att inflyttningen till Kristdala ökat markant – vilket visar att föreningens arbete ger resultat och bygger för framtiden!

- Det här betyder väldigt mycket. Det känns ärofyllt att vår samhällsförening får ta emot årets utmärkelse då det är en bekräftelse på allt det ideella arbete som lagts ner på den lokala utvecklingen de senaste åren, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Kristdala samhällsförening.

Juryn imponerades av det omfattande arbete som samhällsföreningen har lagt ner på att göra bygden mer hållbar. På bara några år har föreningen framgångsrikt stöttat bygdens unga i att starta upp ett ungdomsråd som planerar och genomför aktiviteter. Föreningen har sett till att en offentlig toalett byggts, att motionsspåret har rustats upp och vägarna har gjorts säkrare. I samarbete med det lokala näringslivet och turistaktörer jobbar samhällsföreningen för att dra fler besökare till Kristdalabygden. Och detta är bara några insatser:

- Det finns så mycket att välja på men det som gör mig mest stolt är att vi blivit uppmärksammade som ett gott exempel. Att vi tillsammans har lyckats vända trenden och få bygden in i en positiv utvecklingsspiral. Många har engagerat sig och vi har fått mycket positiv feedback för alla evenemang och aktiviteter vi genomfört hittills, säger Annicka Gunnarsson.

Ett nära samarbete med Oskarshamn kommun, som har ett stort fokus på landsbygdsutveckling, och kommunbygderådet där Annicka Gunnarsson även är ordförande, har också hjälpt samhällsföreningen att uppnå sina mål.

- Vi kommer att jobba vidare med vår lokala utvecklingsplan som sträcker sig till 2020. Vi har bra framdrift i flera av aktiviteterna som vi arbetar med och framtiden ser ljus ut. Så länge det finns idéer och engagerade personer som använder vårt koncept så kommer utvecklingsarbetet att kunna fortsätta under lång tid framöver, avslutar Annicka Gunnarsson.

Årets lokala utvecklingsgrupp delas ut sedan 1986, sedan 1993 av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. I utmärkelsekommittén finns Staffan Bond, före detta verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, Isabelle Axelsson, Unga på landsbygden, Lovisa Neikter, Unga på landsbygden, samt Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

På bilden: Annicka Gunnarsson och Mark Geuze tar emot utmärkelsen under Hela Sverige ska levas Förenings- och höstmöte av vår ena ordförande Åse Classon.