Hoppa till innehållet

Grattis Kalmar, Årets kommun år 2019!

Kommunens landsbygdsutvecklare Jonas Svendsén tar emot utmärkelsen på Hela Sverige ska levas höstmöte.

Det blev Kalmar kommun som fick utmärkelsen Årets kommun med följande motivering:

Kalmar kommun visar återigen (år 2008 senast) att långsiktigt och genomtänkt arbete lönar sig. Satsningar på barn, ungdomar och äldre gör det lättare för alla att bo på landsbygden, och medfört att befolkningen på landsbygden har ökat. Ett enkelt och bra instrument har varit att satsa på så kallad Bygdepeng vilket ger mycket verkstad för lite pengar.

Läs mer om hur Kalmar kommun arbetar här.

Bilden: Kommunens landsbygdsutvecklare Jonas Svendsén tar emot utmärkelsen på Hela Sverige ska levas höstmöte.