Hoppa till innehållet

Forum för byanät laddar om.

Hela Sverige ska leva tillsammans med LRF och Coompanion har fått finansiering via landsbygdsprogrammet för att ta över Byanätsforum från Bredbandsforum. Nu pågår arbetet med att bygga upp den nya organisationen.
 – Byanätsforum samlar landets fiberföreningar för att stärka det lokala arbetet genom kunskap och nätverk, säger Anna Johansson som ska leda arbetet tillsammans med Tommy Nilsson.

Byanätsforum startade 2015 som ett initiativ inom regeringens Bredbandsforum. I uppstarten var både myndigheter, nationella föreningar och entreprenörer med och byggde upp organisationen. Syftet har hela tiden varit att stärka de byanät som byggs upp och förvaltas av lokala krafter runt om i landet.

Sedan i vintras har Hela Sverige ska leva arbetat med att få personal på plats och nu har Anna Johansson och Tommy Nilsson anställts. Vi har även med oss Magnus Andersson från Coompanion och Björn Galant från LRF som bland annat kommer att bidra med uppbyggandet av en stor kunskapsbank.

– Nya Byanätsforum kommer att vila på fyra ben. Information, nätverk, rådgivning och företrädarskap. Grundbulten i informationsdelen kommer vara vår nya webbplats som vi just nu bygger upp och som ska lanseras någon gång i oktober, säger Tommy Nilsson.

– Vi håller även på att utbilda rådgivare runt om i landet som kommer att få stor betydelse för Byanätsforums medlemmar, tillägger Anna Johansson.

Här kan du titta på en presentationsvideo med Tommy och Anna