Hoppa till innehållet

Fler bostäder måste bli tillgängliga på landsbygden!

Lars Bergström, ordförande i länsavdelningen i Norrbotten län, har skrivit en insändare om bostadsbristen på landsbygden. Den är publicerad i Norrländska Socialdemokraten, men artikeln är tyvärr stängd så vi publicerar manuset här nedan. 

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället.

Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina arbetsuppgifter på distans.

Det är därför fullt naturligt att vi nu ser en trend att alltfler söker sig från storstäder och söker efter möjligheten att flytta ut på landsbygden.

Detta är naturligtvis mycket glädjande och helt i linje med vad vi i landsbygdsrörelsen Hela Sverige ska leva Norrbotten länge har arbetat för.

Men om fler ska kunna flytta ut på landsbygden måste det finnas någonstans att bo.

Vi ser flera initiativ, såväl från flera olika kommuner i länet som från föreningar och enskilda, även i andra delar av landet där man inventerar så kallade ödehus på landsbygden och synliggör dem på bostadsmarknaden.

Initiativ som är mycket lovvärda, men det räcker inte. Mer måste göras för att fler bostäder ska bli tillgängliga på landsbygden så att alla som nu säger att de vill flytta på landsbygden ska kunna göra verklighet av sina drömmar.

Hela Sverige ska leva Norrbotten föreslår därför:

  • Fortsätt och intensifiera arbetet med att inventera och synliggöra bostadshus som idag står tomma och inte används på landsbygden så att de kommer ut på bostadsmarknaden.
  • Bearbeta långivare så att de blir mer välvilligt inställda till att låna ut pengar till dem som vill investera i livskvalitet med boende på landsbygden.
  • Underlätta tillståndsprocessen för dem som vill bygga nya bostäder på landsbygden.
  • Ge de allmännyttiga bostadsbolagen i uppdrag att bygga flerfamiljsbostäder även på landsbygden, inte bara inne i centralorterna.

Dessa fyra punkter skulle vara ett första steg till att möjliggöra för fler att flytta ut från storstadsområdena till landsbygden och skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva i allmänhet och hela Norrbotten i synnerhet!

Hela Sverige ska leva Norrbotten
Lars Bergström, ordförande

Foto: Geir Ormseth från Pixabay