Hoppa till innehållet

Film om bostadsbyggande: Vi skriver själva historien.

I filmen Vi skriver själva historien, utvecklar arkitekten Erik Berg tankarna kring socialt byggande och lokal ortsutveckling som han utvecklat tillsammans med Peter Eklund och Rocco Gustafsson Hela Sverige ska leva Sörmland. Framtiden tillhör de små orterna och samhällena, tror Erik – och skälen till det utvecklar han i filmen. I filmen skissas på hur en hållbar ort skulle kunna ta sig ut med den sörmländska orten Ålberga som exempel. Grunden för en lyckad utveckling är att vi tillsammans skapar berättelsen om hur vår bygd ska se ut i framtiden.

Det är en härligt stärkande film om de enorma möjligheterna vi har när vi går samman. Filmen är producerad av Hela Sverige ska leva Sörmland, med ekonomiskt stöd från riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Leader Sörmlandskusten och Kiladalens utvecklingsbolag.

Erik Berg är också aktiv inom Egnahemsfabriken på Tjörn. https://www.egnahemsfabriken.se/