Hoppa till innehållet

Färre vill engagera sig i föreningar – inför "föreningskunskap" i skolan

Samtidigt som de ideella föreningarna blir en allt viktigare resurs i vårt samhälle blir det tuffare och svårare att locka medlemmar att engagera sig i styrelser och andra förtroendeposter. Ja, till och med svårare att överhuvudtaget rekrytera nya medlemmar.

Hela Sverige ska levas länsorganisation i Västernorrland driver därför projektet ”Morgondagens föreningsliv”.

I projektet har vi kartlagt förutsättningarna för hur morgondagens föreningsliv ska se ut.

Kartläggningen visar att viljan att arbeta ideellt är dalande och att det blir allt svårare för valberedningar att hitta kandidater till olika styrelseposter.

Samtidigt visar kartläggningen att var tredje ungdom i åldrarna 14 till 17 år överhuvudtaget inte är medlem i någon förening. Å andra sidan säger var femte att de kan tänka sig att engagera sig aktivt i en styrelse, men de har aldrig fått frågan.

En slutsats vi dragit är därför att föreningslivet måste våga pröva nya arbetsmetoder, arbetssätt och helt enkelt ”våga fråga”.

Satsa till exempel på att bilda arbetsgrupper där man kan engagera sig. På det sättet kan bördan för de som har styrelseuppdrag ändå minskas och samtidigt öppna upp för nya samarbeten mellan olika föreningar.

Det behövs framförallt insatser för att öka såväl intresse som kunskap om föreningsarbete och det är något som måste göras redan i grundskolan.

Ett konkret förslag för att öka intresse, kunskap och insikt om föreningsarbete är att införa ”föreningskunskap” i grundskolan. Rent praktiskt skulle skolorna kunna bli bättre på att använda klassrådet/elevens timme där eleverna på ett naturligt sätt får lära sig demokrati och framförallt tillämpa föreningsteknik och demokrati där eleverna via ett rullande schema får prova på att vara ordförande, sekreterare och kassör.

Ett annat exempel är att skolorna samarbetar med det lokala föreningslivet och tar hjälp av dem att lära ut föreningskunskap i skolarbetet.

I morgondagens föreningsliv måste vi bli bättre på att kommunicera och hitta nya mötesformer – hänga med i utvecklingen helt enkelt. Samhället förändras i snabb takt och nyckeln till morgondagens föreningsliv är att hitta nya modeller för samarbete och samverkan både i och mellan våra föreningar.

Föreningslivet måste värnas som en viktig kraft och det är än viktigare i framtiden. Men det är inte gratis och samhället måste vara beredd att skjuta till de ekonomiska medel som behövs.

Hans-Erik Näslund & Owe Eliasson

 Hela Sverige ska leva Västernorrland