Hoppa till innehållet

Byar drabbas när kopparnätet släcks ned!

Nu får det vara nog!

Håller Laholms kommun på att avveckla landsbygden? Eller hur kunde kommunens IT-ansvariga tjänstemän tillåta att kopparnätet släcktes ned i Göstorp m.fl. byar ett halvår innan vi fick fibernätet installerat? Det finns idag hushåll i byn som inte kan kommunisera med omvärlden annat än med röksignaler. Hade detta hänt vid något kvarter innanför stadens murar, hade säkert räddningstjänsten placerat ut både rödljus och blåljus, men så icke på landet.

Vidare har kommunen, för några veckor sedan, även släckt en lyktstolpe som lyst i 40 år över barn som väntat på skolbussen. Idag får de stå i mörkret och vänta, medan t.ex. lamporna vid stadens motionsslinga kring Glänninge sjö lyser hela natten.

Byns befolkning har gått samman och salat till en egen samlingslokal. Med bidrag från byns hushåll kunde vi i dagarna köpa fastigheten utan vare sig bidrag eller lån från stat och kommun. Men när vi ringde och bad om underhålls- och skötselbidrag, svarade kommunens föreningsansvarige att, eftersom Göstorps trivselförening inte är en bidragsberättigad förening, kom det inte alls på tal om några bidrag. Vän av ordning undrar om detta gäller alla samlingslokaler i kommunen, eller bara de på landet.

Jan Fagerholm

Göstorp