Hoppa till innehållet

BYANÄTSFORUM BAKOM TVÅ REGERINGSUPPDRAG.

Med bara några dagars mellanrum ger regeringen två skilda uppdrag till två olika myndigheter efter hårt arbete från Byanätsforums sida. Det är Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen som ska underlätta för stödmottagarna efter de nya direktiven.
– Det känns mycket bra att departementen har tagit till sig av vår kritik av de olika stödmodellerna och nu ger i uppdrag till myndigheterna att bättra sig, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli i ett pressmeddelande. 

Läs hela pressmeddelandet här.