Hoppa till innehållet

Byanäten bör få del av nytt bredband.

Post- och telestyrelsen har presenterat sitt förslag till bredbandsstöd för de kommande åren. Byanäten står för hela 30 procent av uppkopplingarna utanför tätort. Men i det nya systemet ser byanäten ut att får svårt att söka stöd, skriver ett antal debattörer i Svenska Dagbladet näringsliv. 

Undertecknare av artikeln är de två projektledarna för Byanätsforum, Anna Johansson och Tommy Nilsson, Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard, Gordon Hahn, ordförande i Coompanion Sverige och Palle Borgström, Förbundsordförande i LRF.

Läs debattartikeln här.