Hoppa till innehållet

BLI ETT PROJETKPROFFS

I samverkan med Länsbygderådet i Blekinge bjuder vi in till utbildningsprogram om att driva projekt. Programmet är kostnadsfritt och finansieras med medel från SydostLeader.
Syftet med utbildningsprogrammet är att förbereda och inspirera till att driva utvecklings- projekt på landsbygden.

Efter genomgången utbildningspaket ska deltagarna vara rustade för att själva ansöka, driva och redovisa mindre utvecklingsprojekt. De ska även veta vart de kan vända sig för att ansöka och få nödvändigt stöd. Deltagarna får möjlighet att styra en del av innehållet. 

Den grundläggande pedagogiska utgångspunkten är att deltagarna utvecklas bäst genom att så långt som möjligt få arbeta praktiskt med sådant som berör dom själva och att det är bra att reflektera i grupp tillsammans med personer med olika kunskap och erfarenheter.
Korta föreläsningar blandas med arbete och diskussioner i grupp. Mellan kurstillfällena får deltagaren möjlighet att jobba enskilt för att sedan komma tillbaka till de gemensamma diskussionerna.

Deltagarnas egen projektidé ska gå som en röd tråd genom utbildningsprogrammet. Tillsammans diskuterar vi och förädlar idén fram till en färdig projektansökan. Parallellt får varje deltagare nya kunskaper om vad som är viktigt att tänka på under själva genomförandet.

Under träffarna kommer vi bland annat att ta upp följande ämnen:
Vad kännetecknar ett projekt? Vart ska jag vända mig för att söka stöd? Skriva projektplan och ansökan Hur görs ansökningar via Internet? Administration och ekonomi Redovisa projekt Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt Projektgruppen Miljö, jämställdhet och mångfald Besök från Leader, Länsstyrelse, Region, m fl

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge: Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10