Hoppa till innehållet

Bättre verktyg för att bedöma bostadssituationen behövs.

Hela Sverige ska leva har svarat på promemorian ”Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen”.

I promemorian konstateras att det under senare år tagits fram flera verktyg för att analysera och beskriva efterfrågan på en lokal marknad och för att kunna bedöma i vilken utsträckning denna efterfrågan kan tillgodoses av marknadens aktörer.

Ytterst kortfattat kan Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bekräfta att fler analysverktyg finns, men de baseras i första hand på tillväxtregioner och bortser mer eller mindre från en stor del av övriga landets behov.

Läs hela remissvaret här