Hoppa till innehållet

Att lära sig konsumera mindre.

Webinariet Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion genomfördes den 3 mars, men finns upplagt på Youtube för den som vill titta i efterhand.

Det leds av professorn i sociologi, Magnus Boström, som forskar om politik, representation, aktivism, konsumtion med mera. I det här webinariet berättar han ut och berättar i seminariet utifrån sin forskning om sociala mekanismer bakom överkonsumtion och de resultat hans forskning kommit fram till.

Han berör även kort ett kommande Formasprojekt om vilka omställningsmöjligheter Covid-19 ev. kan medföra när det gäller konsumtion.

Länk till webinariet. 

Föreläsningen arrangeras av ABF, Folkuniversitetet samt nätverket Ros – Regional omställning i samverkan, och ingår i serien Framtidsforum.

Nätverket Ros vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Ros består av Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Mälardalen, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den, Framtiden i våra händer, Svenska kyrkan, Örebro pastorat, ABF och JAK.