Hoppa till innehållet

Är din byrå redo att utveckla nya www.helasverige.se?

Hela Sverige ska levas hemsida ska uppgraderas med det övergripande målet att den ska bli så UX-vänlig som möjligt. Vi arbetar just nu i typo3 men tänker oss att nya hemsidan kommer att utvecklas i Wordpress. Hemsidan är navet i vår kommunikation, där finns allt vi gör samlat. Hemsidan ska spegla vår verksamhet, kännas modern och up-to-date samtidigt som den tillvaratar vår organisations unika delar och historik.
Är din byrå redo för uppdraget? Vi vill ha er pitch senast 15 februari. 

Om Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva är en organisation som funnits i över 30 år. Vi är en av de få organisationerna i Sverige som tar ett helhetsgrepp om arbetet med landsbygdsfrågorna.

Organisationen jobbar brett med landsbygdsfrågorna utan partipolitisk koppling. Formellt är vi en ideell förening som består av våra medlemmar (våra länsavdelningar och våra medlemsorganisationer). Men i grunden är vi en folkrörelse för byarörelsen, det vill säga människor, föreningar och företag på landsbygd och glesbygd som arbetar allmänt för landsbygdens bästa. De är en del av rörelsen genom deras medverkan i de lokala utvecklingsgrupperna som arbetar för sin bygds bästa, och som är medlemmar i våra länsavdelningar. De lokala utvecklingsgrupperna kan vara byaföreningar, samhällsföreningar, byalag, idrottsföreningar, vägföreningar, bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar, folkets hus föreningar, bygdebolag, fiberföreningar, omställningsgrupper etc.

Hela Sverige ska leva är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är lokala utvecklingsgrupper genom länsavdelningarna samt att Riks. har ett 40-tal externa rikstäckande medlemsorganisationer. I varje län finns en länsavdelning som stöttar grupperna och ger råd på regional nivå. I många län finns även kommunbygderåd eller liknande.
 

Vad vi gör.
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är ”Stärka regionalt/lokalt” och det andra är ”Påverka nationellt”.

”Stärka regionalt/lokalt” är kopplat till föreningens verksamhetsidé som är att stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar, som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Här är länsavdelningarnas arbete mycket viktigt. Vi stärker regionalt/lokalt genom samverkan, kunskapsöverföring, lokala projekt samt genom att lyfta goda exempel och stötta på olika sätt.

Påverka nationellt” För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och vara en kommunikationskanal mellan de lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Detta finns också beskrivet i föreningen syfte. Det handlar om att bedriva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.
 

Några övergripande mål med hemsidan:

 • Stärka vårt varumärke och öka kunskapen om vår organisation.
 • Att våra målgrupper vet om att de kan hitta bra idéer och tips, få råd och kunskap i samlad form hos oss.
 • Hemsidan ska vara så användarvänlig som möjligt, både internt och externt.
 • Vi gillar designen som vår hemsida har idag, men tar gärna emot tips på hur vi utvecklar den ytterligare utifrån ett UX-perspektiv.
 • Se till att alla målgrupper enkelt hittar det material vi riktar mot dem.
 • Skapa logiska flöden och se till att besökarna stannar kvar på hemsidan.
 • Få fler relevanta besökare och öka synligheten av vårt arbete. ​
 • Driva besökare till våra sociala medier från hemsidan och tvärtom. 
 • SEO-optimering.
 • Nya hemsidan ska även inkludera webbinarier, podd samt en blogg.
   

Målgrupper är:

 • Länsavdelningar, lokala grupper och medlemmar. 
 • Människor som bor och verkar på landsbygden.
 • Beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.
 • Anställda i kommun, länsstyrelse, landsting, stat etc.
 • Samarbetsorganisationer.
 • Journalister, redaktörer.
 • Studenter, forskare, etc.
 • Andra som är intresserade av landsbygdsfrågor.
   

Avgränsningar:
Vi har redan en grafisk profil som vi kommer att fortsätta arbeta med, så det ingår ej i uppdraget.

Är din byrå redo för uppdraget?
Vi vill att ni pitchar idén på upplägg senast 15 februari.
Vi kommer löpande att boka in möten.
Vi vill få nya hemsidan på plats så snart som möjligt så en förutsättning för att ni ska vara aktuella för detta projekt är att ni har möjlighet att prioritera det. Vår förhoppning är att detta är början på ett långsiktigt samarbete.


Kontakt: 
Sandra Gardmo

Kommunikatör
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
_______________________________

Tel växel: 010-489 13 50
Tel direkt: 070-231 19 01
sandra.gardmo@helasverige.se
 

Terese Bengard
Verksamhetschef
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
_______________________________
Tel växel: 010-489 13 50
Tel direkt: 010-489 13 56/070-295 21 25
terese.bengard@helasverige.se