Hoppa till innehållet

Årsmötet planerat till den 4/4 2020 kommer att senareläggas.

Länsavdelningens styrelse har enats om att inte genomföra årsmötet på Åkerby Herrgård lördagen den 4 april som tidigare meddelats.

Många av de rekommendationer och restriktioner som nu föreligger från Folkhälsomyndigheten berör många i våra lokala grupper som alltså inte kan delta utan att bryta mot dessa.

Vi anser också att det är svårt att genomföra mötet digitalt, därför anser vi att skjuta upp det till ett senare datum i år är bästa lösningen. Årsmöteshandlingarna nedan och kommer att göra så även fortsättningsvis.

Vi räknar med att komma med en ny inbjudan till årsmöte så snart situationen bedöms vara under kontroll. Våra stadgar säger att årsmötet ska hållas före april månads utgång men pga den rådande pandemin väljer vi att sätta människors hälsa i första rummet och bortse från detta.