Hoppa till innehållet

Uppdatering av byalagsförsäkringen

Den 1 juli 2016 övertog försäkringsbolaget Svedea ansvaret för vår byalagsförsäkring. Endast smärre ändringar av avtalsvillkoren har gjorts, men titta gärna på informationen på sidan med byalagsförsäkringen. http://www.helasverige.se/norrbotten/hem-norrbotten/foersaekringen/

eller via den här pdf-filen.

Välkomna till årsmöte i Norrbotten 28 april