Hoppa till innehållet

Pilotbygder i samverkan utvecklar landsbygden

är ett projekt finansierat av Spira Mare 2020, som arbetar för att hitta och utveckla samverkan i Norrbottens landsbygd. 

Vi har nu en bit in i projektet hittat tre bygder att arbeta med, dessa bygder arbetar med projektidéer inom boende, turism och ungdomsfrågor. 

Samarbetet mellan och inom bygderna utvecklas och de är beredda att ta sina tankar ett steg längre, till ett utvecklingsprojekt för bygden. 

Vilken vår roll blir i ett genomförande vet vi inte idag men vi hoppas att kunna vara med på bygdernas fortsatta resa i någon form.