Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Om Oss (Hela Sverige ska leva Norrbotten)

Hela Sverige ska leva Norrbotten är den regionala delen, länsavdelningen, av Hela Sverige ska leva, en ideell intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Det är de lokala utvecklingsgrupperna i Norrbotten som är i fokus både för riksorganisationen och för Hela Sverige ska leva Norrbotten.

I vårt arbetsområde ingår 14 kommuner, 4 Leaderområden och för närvarande ca. 440 stycken lokala utvecklingsgrupper. I vårt arbete med landbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med samverkans- och medlemsorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Så här kommer du i kontakt med oss:

Ring 073-038 23 11 eller ​​​​​​skicka mail till   norrbotten@helasverige.se   eller   lars.bergstrom@helasverige.se