Hoppa till innehållet

Lokal utvecklingsgrupp, förening och byalag är välkomna att ansöka om att bli medlem i Hela Sverige ska leva!

Vi välkomnar lokala utvecklingsgrupper, länsavdelningar och organisationer som vill verka för att hela Sverige ska leva, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land.

Enskild person

Som enskild person blir du medlem genom din lokala utvecklingsgrupp. Hitta din lokala utvecklingsgrupp i Bygdebanken.

Lokal utvecklingsgrupp

Lokala utvecklingsgrupper, byalag, fiberföreningar, bygdebolag, samhällsföreningar, hembygdsföreningar med flera som vill bli medlem ansöker hos Hela Sverige ska levas länsavdelning i sin region. Läs mer och hitta din länsavdelning här


När ni blivit godkända och registrerade hos oss så omfattas ni av vår byalagsförsäkring utan kostnad. Läs mer om försäkringen här

Länsavdelning

Lokala utvecklingsgrupper bildar våra länsavdelningar. Länsavdelningarnas uppgift är att ge stöd till och företräda de lokala utvecklingsgrupperna, samt vara deras samordnare på regional nivå. Idag finns 24 länsavdelningar i hela landet. Här kan du läsa mer om länsavdelningarna

Rikstäckande organisation

Rikstäckande organisationer som stödjer vår sak kan också bli medlemmar hos oss. Skicka bara en e-post till: ulrik.stromberg[at]helasverige[dot]se

Ansökan behandlas av styrelsen. Medlemsavgiften bestäms av styrelsen utifrån den ansökande organisationens ekonomiska förutsättningar.

Medlemsorganisationerna tillsammans med de 24 länsavdelningarna utser styrelsen och fastslår verksamhetsplan och budget för riksorganisationen på vårt Höst- och föreningsmöte.

Ej rikstäckande organisation

Organisationer som inte är rikstäckande ansöker om medlemskap hos respektive länsavdelning. Klicka här för att komma till sidan om länsavdelningarna