Hoppa till innehållet

Hej Hemby!

Hej Hemby!

När nyinflyttade kan yttra de orden har initiativet Hej Hemby lyckats. Målet är att öka inflyttning genom att få rull på en stillastående bostadsmarknad i Tornedalen. Projektet arbetar med rådgivning och stöd till fastighetsägare som vill sälja eller hyra ut, och till husletare och nybyggare som vill flytta in. Hej Hemby marknadsför även Tornedalen som en plats att bo och verka i.

En förlegad uppfattning att människor flyttar efter jobb
"Den stora majoriteten som kontaktar oss vill flytta ut på landsbygden för livsstilens skull och bedömer att de kan starta eget, arbeta på distans eller kan hitta arbete när de väl är på plats. Det som dessa människor saknar är attraktiva boendeformer och där kommer vi in. Vi försöker underlätta för säljare och köpare att mötas på den öppna marknaden", berättar Therése Wintervy, projektledare för Hej Hemby i Övertorneå kommun.

Hej Hemby har tagit fram tre husletarprofiler för att underlätta matchningen då Pajala och Övertorneå har en stor variation av boendemiljöer: Centralisten, Wannaben och Aktivisten.

En tillgänglig bostadsmarknad ökar värdet
Det är viktigt att husen kommer ut på den öppna marknaden, både för att människor ska kunna hitta husen och för att bostadspriserna ska öka. Att sälja via en mäklare eller på Blocket gör huset synligt och bostadsmarknaden blir tillgänglig för alla.

"Ett skäl till varför tomma hus inte kommer ut till försäljning beror på uppfattningen att man inte får något för ett hus i Tornedalen - vilket vi upplever inte stämmer. Hus som presenteras på ett bra sätt ute på den öppna marknaden får många spekulanter och en god budgivning", säger Mikael Westerberg, fastighetslots för Hej Hemby.

Stort intresse för byggnadsvård och naturnära boende
"Vi är glada att det finns ett stort intresse för att bo på landsbygden och att många vill ta tillvara på och vårda befintliga hus. Det är inte nybyggen som är det primära när man vill bo i Tornedalen, majoriteten vill bo i ett äldre hus med naturen runt knuten. Flyttar man för läget är en lägenhet inte ett alternativ. Det är något vi kommunicerar till beslutsfattarna i kommunerna", avslutar Johanna Funck, projektledare för Hej Hemby i Pajala kommun.

Hej Hemby är ett kommunöverskridande samverkansprojekt mellan Pajala och Övertorneå kommuner med stöd av Länsstyrelsen och Region Norrbotten – läs mer här: hejhemby.com @hejhemby.